Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Rozhlasový pořad Šalom Alejchem

Rozhlasový pořad Šalom alejchem na stanici Českého rozhlasu Regina (92,6 FM) v neděli každý sudý týden po zprávách ve 20 hodin.

Display # 
1   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 26. července 2015
Úvod dnešní půlhodiny budeme věnovat slovu „amen“, dobře známému nejen z Bible. Přiblížíme vám židovské sportovní hry, které se konaly v Olomouci, a poté budeme rozmlouvat o českých webových stránkách věnovaných židovské historii.

Připomeneme odkaz velkého spisovatele 20. století Eliase Canetiho a pozveme vás na zajímavou výstavu o židovské komunitě v Kutné Hoře. Náš dnešní pořad pak uzavřou krátké zprávy z židovského světa.
2   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 9. srpna 2015
Na úvod si poslechneme rabínský komentář k části biblické Tóry. Historické výstavě, které vybízí k aktuálnímu zamyšlení, jsme věnovali náš další příspěvek.

Budeme mluvit o digitalizaci hudebnin a knih pražských židovských autorů a připomeneme si osobnost českého židovského spisovatele Vojtěcha Rakouse. Poté upozorníme na knihu věnovanou středověké židovské polemice s islámem a náš dnešní pořad uzavřeme krátkými zprávami z židovského světa.
3   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 12. července 2015
Naši půlhodinu otevíráme rabínským komentářem k části textu biblické Tóry.

Přineseme zamyšlení nad důsledky, které Židům během druhé světové války přineslo označení židovskou hvězdou. Poté budeme rozmlouvat s novým ředitelem Domu sociální péče Židovské obce v Praze.

Vzpomeneme spisovatele Otu Pavla a přiblížíme Izrael, jak ho z médií příliš neznáme. Náš dnešní pořad uzavřeme zajímavostmi z židovského světa.
4   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 28. června 2015
V úvodním příspěvku si povíme o židovském náboženském konceptu Erec Jisrael – Země Izraele.

Při pohledu do historie si povšimneme, jak se antisemitismus začal u nás po roce 1948 krýt s antisionismem a v našem rozhovoru se dozvíte o výjimečné výstavě v pražském Domě fotografie. Na výstavu s židovskou tematikou vás dnes pozveme ještě jednou, tentokrát do Leteckého muzea Kbely.

Ještě předtím však přiblížíme knihu pro děti, která získala prestižní ocenění v domácí literární soutěži o Zlatou stuhu. Závěr dnešního pořadu jsme vyhradili krátkým zprávám z židovského světa.
5   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 14. června 2015
V úvodu pořadu si povíme o židovské bohoslužbě. Poté vám přiblížíme nadcházející Dny Jeruzaléma v Plzni a v Praze. Rozhovor poskytl ing. Michal Klíma, předseda spolku, který se z Prahy zasloužil o opravu a nové využití synagogy v šumavských Hartmanicích.

Připomeneme osobnost velkého humanisty 20. století Přemysla Pittra a pozveme vás na nejbližší pořady do pražského židovského muzea. Závěr dnešního vysílání bude patřit zprávám z židovského světa.
6   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 31. května 2015
V úvodním příspěvku si povíme, jakým způsobem se zdobí ústřední předmět židovské bohoslužby – svitek Tóry.

Poté přineseme zamyšlení nad tím, jakým způsobem se užívají židovské náboženské symboly ve veřejném prostoru. O představení „Kadiš“ v pražském Divadle Archa budeme hovořit s jeho ředitelem Ondřejem Hrabem.

Připomeneme německého židovského spisovatele a československého občana Louise Fürnberga, upozorníme na nejbližší kulturní pořady s židovskou tematikou a na závěr vysílání jsme připravili zajímavosti z židovského světa.
7   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 17. května 2015
Blíží se židovský Svátek týdnů Šavuot, spjatý s darováním Tóry na hoře Sinaj. Posvátnému svitku se budeme věnovat v našem úvodním příspěvku.

Poté si povíme, jak dopadlo originální šetření studentů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy o Izraeli. K rozhovoru jsme si pozvali autora knihy „Krvavé finále“ Jiřího Padevěta.

V druhé polovině vysílání připomeneme osobnost významného prvorepublikového podnikatele a průmyslníka Wilhelma Gutmanna, pozveme vás na kulturní pořady s židovskou tematikou v Praze a než se rozloučíme, nabídneme krátké zprávy z židovského světa.
8   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 2. května 2015
V prvním příspěvku si řekneme o zvláštním dni židovského náboženského kalendáře zvaném Lag be-omer. Poté vám přiblížíme právě probíhající výzkum v gesci Pražského centra judaistických studií a při příležitosti 70 let od konce druhé světové války budeme hovořit s režisérem Oliverem Malinou o jeho připravovaném dokumentu.

Pozveme vás na výstavu věnovanou skladateli Viktoru Ullmannovi a rovněž na nejbližší kulturní pořady s židovskou tematikou. V samém závěru naší dnešní půlhodiny si pak budete moci poslechnout krátké zprávy z židovského světa.
9   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 19. dubna 2015
V prvním příspěvku si povíme o náboženském významu ustavení izraelského státu. Poté si povšimneme, jakým způsobem se téma šoa, holocaustu, podává v českých školách. O knize věnované pražskému rabínu Gustavu Sicherovi budeme rozmlouvat s její autorkou Zuzanou Peterovou.

Z domácích židovských dějin připomeneme osobnost Simona von Lämmela. Pozveme vás na nejbližší pořady s židovskou tematikou a naši půlhodinu zakončíme krátkými zajímavostmi z židovského světa.
10   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 8. dubna 2015
Tento pátek začal osmidenní židovský Svátek překročení Pesach – připomínka vysvobození z egyptského otroctví. Budeme se mu věnovat hned po úvodní písničce.

Poté se obrátíme k dalším pamětním dnům hebrejského kalendáře tohoto měsíce. S předsedou české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví dr. Mojmírem Kallusem budeme mluvit o dalším ročníku veřejné akce proti antisemitismu „Všichni jsme lidé“.

Upozorníme na knihu věnovanou u nás málo známým válečným zločinům jedné složky německé okupační moci na Slovensku a pozveme vás na nejbližší kulturní a osvětové pořady Židovského muzea v Praze. Závěr pořadu bude patřit krátkým zprávám z židovského světa.
11   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 22. března 2015
Nejprve přiblížíme určující zásady židovské náboženské víry zformulované ve 13 bodech. Poté se zaměříme na činnost americké Lauderovy nadace, která i u nás podporuje židovské školy.

Budeme rozmlouvat o péči, kterou pražská židovská komunita věnuje svým nemovitostem, a připomeneme osobnost první poválečné ředitelky Židovského muzea v Praze Hany Volavkové. Jako obvykle vás pozveme na nejbližší pořady s židovskou tematikou v Praze a naši půlhodinu uzavřeme krátkými zprávami z židovského světa.
12   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 8. března 2015
Nejprve v návaznosti na svátek Purim, Svátek losů, který připadl na tento čtvrtek, pohovoříme o místu dobročinnosti v judaismu. Přineseme zamyšlení k vyvraždění terezínského rodinného tábora v Osvětimi, od něhož uplynulo 71 let, a s předsedou Židovské obce v Praze dr. Janem Munkem budeme mluvit o jejích letošních plánech.

Poté vás pozveme na výstavu věnovanou židovským uprchlíkům u nás v poválečných letech a rovněž na nejbližší pořady Židovského muzea v Praze. Závěr naší dnešní půlhodiny pak bude patřit krátkým zprávám z židovského světa.
13   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 8. února 2015
V prvním příspěvku přiblížíme midraše – druh tradiční židovské náboženské literatury. Antisemitismus stejně jako jiné projevy rasismu, xenofobie, etnické či náboženské záště představuje nebezpečný fenomén současnosti. Jeho soudobým trendům bude věnován náš další příspěvek.

S historikem Michalem Franklem budeme rozmlouvat o způsobech, jakými se dnes připomíná šoa, a poté upozorníme na český překlad knihy věnované bouřlivé historii svatého města Jeruzalém.

Pozveme vás na nejbližší pořady s židovskou tematikou v Praze a než se rozloučíme, přidáme krátké zprávy z židovského světa.
14   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 25. ledna 2015
V úvodu pořadu zazní rabínské zamyšlení nad židovským chápáním životních principů, důležitých pro nás samé a v důsledku i pro celý svět. Následující příspěvek upozorní na antisemitské zneužití jednoho aktuálního politického tématu.

V rozhovoru s dokumentaristou Martinem Šmokem se podíváme do historie – jak komunistický režim u nás přistupoval k tragédii holokaustu.

Pozveme vás na výstavu o židovských uprchlících v Čechách a na Moravě v době první světové války a pozveme vás i na nejbližší kulturní pořady Židovského muzea v Praze. Závěr naší půlhodiny bude patřit zprávám z židovského světa.
15   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 11. ledna 2015
Úvodní příspěvek jsme věnovali spojení „vyvolený národ“. Poté vám povíme o historii i současnosti pražské Maiselovy synagogy.

V rozhovoru přiblížíme sbírku výpovědí přeživších šoa v Židovském muzeu a v další části pořadu pozveme na divadelní představení hry podle slavného románu izraelského spisovatele Avrahama Jehošuy.

Budeme informovat o nejbližších pořadech s židovskou tematikou a než se rozloučíme, nabídneme krátké zprávy z židovského světa.
16   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 28. prosince 2014
Na úvod pořadu jsme připravili zamyšlení izraelského rabína Daniela Mayera nad dvěma událostmi židovských dějin. Budeme informovat o Dni židovských běženců z arabských zemí a Iránu, který byl takto letos poprvé připomínán.

V rozhovoru se dozvíte o nejnovějším čísle Revue Prostor, které je celé věnováno Izraeli, a poté vzpomeneme výjimečné osobnosti české operní scény Hanuše Theina. Pozveme vás na nejbližší pořady Židovského muzea v Praze a než se rozloučíme, nabídneme krátké zprávy z židovského světa.
17   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 14. prosince 2014
Nejprve rabínské zamyšlení k nadcházejícímu Svátku světel, Chanuka. Budeme informovat o kontroverzní opeře v newyorské Metropolitní opeře a v našem pravidelném rozhovoru se dozvíte o letošním ročníku „Festivalu Brikcius“, jenž připomněl i památku dvou významných židovských skladatelů.

Přiblížíme původní českou knihu cele věnovanou svátku Chanuka, pozveme vás na nadcházející pořady Židovského muzea v Praze a než se rozloučíme, nabídneme krátké zprávy z židovského světa.
18   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 30. listopadu 2014
V prvním příspěvku se budete moci zaposlouchat do rabínského komentáře k biblické Tóře. Pokračovat budeme informací o jednom nepříliš šťastném tajemství centra Prahy.

Rozmlouvat budeme o letošním udělení literární Ceny Franze Kafky. Povíme vám o projektu „Toto místo“ pražského Centra současného umění DOX a pozveme vás na nejbližší pořady do Židovského muzea v Praze. Než se rozloučíme, nabídneme krátké zprávy z židovského světa.
19   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 16. listopadu 2014
Náš pořad otevřeme rabínským zamyšlením nad částí textu biblické Tóry s hebrejským názvem Toldot neboli Rodopis. Poté nabídneme některé údaje z šetření, které mapovalo náboženský život v Izraeli.

V rozhovoru přiblížíme odborné setkání věnované historické dokumentaci holocaustu a poté vás pozveme na nově otevřenou pražskou Promenádu Raoula Wallenberga. V závěru dnešního pořadu pak budeme informovat o nejbližších kulturních pořadech a přednáškách na židovské téma v Praze a připojíme krátké zprávy z židovského světa.
20   Link   Rozhlasový pořad Šalom Alejchem 2. listopadu 2014
Ve vysílání Židovské obce v Praze se nejprve budeme věnovat Biblí předepsanému roku odpuštění, kterým je podle židovského kalendáře rok 5775 započatý v tomto září. Poté vás pozveme k návštěvě historické židovské rituální lázně mikve, která je přístupna v areálu pražské Pinkasovy synagogy.

Budeme rozmlouvat o knize věnované Petru Ginzovi – výtvarně i literárně nesmírně talentovanému chlapci, zavražděnému za druhé světové války.

Dozvíte se o nastávajícím společném turné české a izraelské hudební skupiny po České republice stejně jako o nejbližších pořadech Židovského muzea v Praze. A na závěr naší půlhodiny připojíme krátké zprávy z židovského světa.
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>
Page 1 of 7
Banner
Banner