Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Nadace ŽOP
Historie Nadace

Nadace Židovské obce v Praze byla založena v listopadu 1998 s hlavním posláním, zajistit příjmy pro údržbu a opravy mimopražských hřbitovů a synagog ve vlastnictví Židovské obce v Praze. Jedná se o 14 synagog a přibližně 180 hřbitovů, v jejichž areálech je také další nezanedbatelné množství hřbitovních budov, jako např. márnice, hřbitovní domky, obřadní síně a hrobnické domky. Jako nadační jmění vložila Židovská obec v Praze do nadace dům v Maiselově ulici č. 15. Z výnosů z tohoto jmění – nájemného je částečně financována obnova  židovských památek a část provozních nákladů Správy budov a hřbitovů MATANA, a. s., které souvisí se správou a obnovou výše uvedených objektů. Samozřejmě je z těchto finančních prostředků hrazen i vlastní provoz nadace i potřebná údržba a opravy nemovitosti ve vlastnictví nadace.

Nadace Židovské obce v Praze svěřila péči o nadační jmění – nemovitost do správy MATANA, a.s. Své zákonem dané povinnosti a ostatní nezbytné činnosti plní prostřednictvím jednoho zaměstnance na poloviční pracovní úvazek. Řízením nadace je ze zákona pověřena šestičlenná správní rada, kontrole činnosti se věnuje tříčlenná dozorčí rada. Oba statutární orgány jsou pravidelně jednou ročně obnovovány volbami podle návrhů Reprezentace Židovské obce v Praze. Funkční období členů je tříleté a každoročně končí dvěma členům správní rady a jednomu členu rady dozorčí.

Podle své zřizovací listiny a statutu vypisuje nadace pravidelně 2x ročně veřejné výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků. Zprávu o výběrovém řízení zveřejňuje v ROŠ CHODEŠ, vždy jde o stejná data uzávěrek, tedy k 28. 2. a 30. 6. každoročně. Nadaci Židovské obce v Praze se zatím dařilo přidělovat každým rokem přibližně 9 mil. Kč na obnovu, opravy a údržbu hřbitovů a synagog, podporuje také činnosti židovských spolků a občanských sdružení, projekty v oblasti kultury a vzdělávání, v neposlední řadě knižní a filmovou tvorbu s židovskou tematikou.

Správní rada:
předseda: Ing. Arch. Richard Sidej
členové: Petr Brod, Peter Lischke, Barbora Rappaport, Eva Sedláková, Zuzana Skálová     

Dozorčí rada:
předseda: Michal Dostál
členové: Alena Jelínková, Jindřich Svátek

kontakt: Jana Kosáková
kancelář: Jáchymova 3, Praha 1
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefon: 222 311 570

 
Nadační řízení

Výzvy, formuláře i výsledky gratového řízení naleznete 2x ročně v dokumentech Nadace Židovské obce v Praze.

 


Banner
Banner