Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Aktuality
Označování opuštěných hrobů z válečných let na Novém židovském hřbitově v Praze 3

Označování opuštěných hrobů z válečných let na Novém židovském hřbitově v Praze 3

V roce 2013 mohl být díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu z programu Obnova ve výši 200 000,- Kč zahájen dlouhodobý projekt označování opuštěných hrobů v areálu Nového židovského hřbitova, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o náhrobky společností Matana a.s.

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází okolo 25 000 pohřbených osob, z nichž více než 1600, jejichž úmrtí je datováno mezi lety 1939 a 1945, nemá místo svého posledního odpočinku žádným způsobem označeno. Důvody jsou nasnadě. Lidé pohřbení v  tomto období již v době svého úmrtí nemuseli mít příbuzné či rodinu, nebo na pořízení náhrobku v dané době již nedostávalo finančních prostředků. Po válce se většina příbuzných z koncentračních táborů nevrátila a přeživší mnohdy neměli možnosti se o hroby svých příbuzných již postarat.

Samotným obsahem projektu není jen pouhá výroba a instalace nového náhrobku či doplňování textů na náhrobcích stávajících, ale jedná se zároveň o velmi komplikované a zdlouhavé ověřování správnosti osobních dat pohřbených osob a jejich opakovanou kontrolu vzájemným porovnáváním údajů z různých archivních zdrojů. S doplňováním jmen a dat na stávající náhrobky kromě toho často souvisí i nezbytné kamenické a restaurátorské zásahy. Nebylo by jistě prozíravé, nechat vytesat jméno na náhrobek hrozící v brzké době pádem. Z projektu nelze zcela vyloučit ani opravy dodatečně objevených částí náhrobků. Jedná se například o nálezy rozlomených nápisových desek, po léta ukrytých pod nánosy zeminy a vegetace. Důležitou součástí prací je tedy i pečlivý fyzický průzkum prostoru hrobového místa.

Péče o náhrobky všeobecně (opravy, vztyčování, restaurování, údržba) je odborně velmi náročný a dlouhodobý proces, kterému Židovská obec v Praze věnuje odpovídající pozornost a na jeho pokračování se každoročně snaží pamatovat i příslušnou položkou ve svém rozpočtu. Projekt označování opuštěných, neoznačených hrobů do této péče bezesporu patří. S ohledem na jeho mimořádný rozsah, však lze dobu trvání odhadovat možná i na desítky let. Finančních prostředků se dlouhodobě nedostává a výhled do budoucna není v tomto ohledu příliš optimistický. Každý dar, dotace či příspěvek, ať už se jedná o granty a dotace od různých nadací či institucí, nebo i dary jednotlivců, je proto cennou pomocí a vítaným přínosem.

S případnými dotazy, nebo nabídkou pomoci, se prosím obracejte na vedoucí technické správy Zuzanu Beránkovou e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel.: 226 235 211 .

nzh001

nzh002

 
Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3

Od srpna do září roku 2013 byl díky finanční podpoře 80 000,- Hlavního města Prahy uskutečněn projekt “Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů zasahujících nad veřejné komunikace a sousedící pozemky Nového židovského hřbitova“, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o zeleň v areálu hřbitova.

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází téměř 2 000 stromů, z nichž jenom cca 1/3 byla vysazena plánovaně. Původní záměr výsadby počítal s vysazením stromů pouze do alejí podél cest, nikoli v samotných sektorech určených k pohřbívání. V rámci tohoto projektu byly realizovány bezpečnostní zdravotní řezy stromů především v místech s dopadovou zónou mimo areál hřbitova. Ošetřeno bylo celkem 80 stromů. Kromě odstranění suchých, poškozených či zlomených větví byla ve většině případů provedena i redukce jejich korun, podporující vitalitu. Práce byly prováděny pod vedením certifikovaného zkušeného českého arboristy.

Tento projekt údržby zeleně navazuje na rozsáhlá pěstební opatření, realizovaná v letech 2005 a 2006 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. V období 2007 až 2011 však kvůli nedostatku finančních prostředků údržba stromů prakticky neprobíhala, prováděna byla pouze redukce břečťanových porostů, náletových křovin apod. Protože míra a rozsah údržby zeleně úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav dřevin vyžadoval. Díky pomoci Hlavního města Prahy je však již druhým rokem o zeleň v areálu Nového židovského hřbitova postaráno alespoň tak, aby se zde mohli návštěvníci i zaměstnanci bezpečně pohybovat.

Péče o zeleň je nikdy nekončící průběžný proces, na k terý Židovská obec v Praze každoročně věnuje část vlastních prostředků.

Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3 - PDF

 
Restaurování kovových prvků na Novém židovském hřbitově

Vážení návštěvníci Nového židovského hřbitova,

pro Vaši informaci v současné době probíhá demontáž kovových prvků na vybraných hrobech z důvodů restaurování.

V případě dotazů kontaktujte prosím správu hřbitova: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 226 235 211.

 
Škody po bouři 4. 8. 2013 na Novém židovském hřbitově

Během vichřice v neděli 4. 8. 2013 na Novém židovském hřbitově spadly 3 stromy, z nichž jeden poškodil zeď a druhý zdevastoval hrobku Julius Petschek a vychýlil sloupový překlad vedlejší hrobky.

Celková škoda způsobená řáděním živlů byla odhadnuta na 750 000,- Kč

Na odstranění škod a jejich nápravě se již pracuje a je tedy nutné při návštěvě hřbitova počítat s možným omezením.

nzh01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nzh02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nzh03

 
Následky bouře 4. 8. 2013 na Starém židovském hřbitově

Během večerní bouře dne 4. 8. 2013 došlo na Starém židovském hřbitově k vyvrácení a pádu dvou stromů a několika středně velkých a malých větví, přičemž  bylo poškozeno několik náhrobků. S ohledem na  posouzení škod a jejich likvidaci  je nutné návštěvnickou trasu podél Uměleckoprůmyslového muzea z bezpečnostních důvodů dočasně uzavřít.

Odborné stanoviska dendrologa však umožňuje, aby  od 10:30 hod. byla zpřístupněna druhá návštěvnická trasa na Starém židovském hřbitově směrem k Široké ulici.

hrbitov001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrbitov002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrbitov003

 
Židovská obec v Praze je příjemcem grantu OP Praha Adaptabilita.

Dokaž to s námi!

Projekt s názvem "Dokaž to s námi!" reaguje na aktuální potřeby skupin osob ohrožených dlouhodobou či opakovanou nezaměstnaností, které sledujeme v rámci poskytování sociálních služeb.

Poskytujeme komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek.

Náš projekt je určen pro zájemce znevýhodněné na trhu práce, kteří pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti.

Projekt je určen pro:
- osoby se zdravotním postižením
- osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 50 let a výše
- příslušníky etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranty a azylanty

Více informací naleznete na:
www.dokaztosnami.kehilaprag.cz

logo-oppa-praha

 

 

 

 

 

Profesní rozvoj pracovníků SO ŽOP

Projekt s názvem Profesní rozvoj pracovníků SO ŽOP je rozdělen do několika klíčových aktivit (vzdělávání managementu, vytvoření vzdělávacího a hodnotícího systému, zavedení supervize, vytvoření fundraisingového plánu, vytvoření podnikatelského a marketingového plánu – projekt podporovaného zaměstnávání, odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a podpora dobrovolnického systému a vytvoření systému stáží a praxí).

Projekt je určen pro širší spektrum zaměstnanců ŽOP.

Všechny uvedené klíčové aktivity byly realizovány v průběhu roku 2014.

icon PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ SO ŽOP - Zpráva o realizaci

logo-oppa-praha

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 2 z 7
Banner
Banner