Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Aktuality
Volby v Židovské obci v Praze - novým předsedou ŽOP je PhDr. Jan Munk

První prosincovou neděli proběhly v ŽOP v Praze řádné volby do reprezentace a revizní komise ŽOP.
Následně byl na první schůzi nové reprezentace 6. 12. v přítomnosti notáře zvolen předsedou Dr. Jan Munk, místopředsedy Eva Lorencová a František Bányai a další členové vedení.
Složení nových orgánů najdete na stránkách  ŽOP.

 
Makabiáda: Maccabiah Games 2013

Jednou za čtyři roky se v Izraeli koná světová Makabiáda – The Maccabiah Games. Ta první se konala již v roce 1932 a tradice (s pauzou během 2. světové války a několik let po ní) trvá dodnes. Nejbližší se bude konat 18. - 30. července 2013, bude dosud největší ze všech a chceme na ni vyslat delegaci z České republiky.
Sportovci, trenéři, sponzoři, hlaste se
Přihlašovací proces je stále otevřen. Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích – Junior (do 18 let) / Open (do 35 let) / Master (nad 35 let) / Paraolympic. Momentálně platný seznam sportů v kategorii Open mimo jiné zahrnuje: badminton, basketbal, cyklistiku, džudo, fotbal, futsal, gymnastiku, golf, házenou, hokej (pozemní a překvapivě i lední), karate, kriket, lukostřelbu, plavání, plážový volejbal, půlmaraton, squash, stolní tenis, střelbu, šach, šerm, tenis, triatlon, veslování nebo vodní pólo.

Pokud některý z těchto sportů aktivně děláte, jste židovského původu nebo máte právo návratu a zároveň máte seriózní zájem reprezentovat Českou republiku na světové Makabiádě v Izraeli (18. - 30. července 2013), navštivte HAKOACH , kde se můžete zaregistrovat, nebo nám prosím napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Pokud byste měli zájem delegaci podpořit materiálně, hmotně nebo i odborně, hlaste se prosím, buď prostřednictvím HAKOACH , nebo také na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
Zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3

V létě roku 2012 byl díky finanční podpoře Hlavního města Prahy uskutečněn projekt “Nejnutnější zdravotní řezy stromů podél cest a na dalších místech Nového židovského hřbitova“, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o zeleň v areálu hřbitova.

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází téměř 2 000 stromů, z nichž jenom cca 1/3 byla vysazena plánovaně. Původní záměr výsadby počítal s vysazením stromů pouze do alejí podél cest, nikoli v samotných sektorech určených k pohřbívání. V rámci tohoto projektu byly realizovány zdravotní řezy stromů podél cest v místech, kde by jejich pád mohl ohrozit návštěvníky a zároveň nevratně poškodit cenné náhrobky. Ošetřeno bylo celkem 215 stromů. Kromě odstranění suchých, poškozených či zlomených větví byla ve většině případů provedena i redukce jejich korun, podporující vitalitu. Práce byly prováděny pod vedením certifikovaných a zkušených arboristů.

Tento projekt údržby zeleně navazuje na rozsáhlá pěstební opatření, realizovaná v letech 2005 a 2006 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. V období 2007 až 2011 však kvůli nedostatku finančních prostředků údržba stromů prakticky neprobíhala, prováděna byla pouze redukce břečťanových porostů, náletových křovin apod. Protože míra a rozsah údržby zeleně úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav dřevin vyžadoval. Díky pomoci Hlavního města Prahy je však dnes o zeleň v areálu Nového židovského hřbitova postaráno alespoň tak, aby se zde mohli návštěvníci i zaměstnanci bezpečně pohybovat.


Péče o zeleň je nikdy nekončící průběžný proces, na který Židovská obec v Praze každoročně věnuje část vlastních prostředků.

ped

stav stromu před provedením řezu

po
stav stromu po řezu

 
Oprava fasády historické budovy DSP Hagibor

Ma nově opravené historické budově Hagiboru vyrostlo v těchto dnech lešení. 
Ddodavatel stavby – firma Hochtief CZ, nepředala stavbu v dostatečné kvalitě a na čerstvě opravené fasádě se začaly objevovat trhliny a vady. Proto musela Matana a.s. jako správce nemovitostí ŽOP, uplatnit v rámci záruční lhůty reklamaci a požádat o opravu. 
Dodavatelská firma musela pod odborným dohledem specializované firmy, provést analýzu stavu fasády a následně zajistit její kompletní opravu.
S ohledem na přísné požadavky památkářů bude pravděpodobně nutné, opravu provést až na jaře roku 2013. 
Náklady, spojené s opravou fasády, budou hrazeny dodavatelem.
Michal Borges, tajemník

 
Židovské muzeum nahrává vzpomínky pamětníků

Židovské muzeum v Praze provádí od roku 1990 systematické nahrávání rozhovorů s pamětníky. V současné době čítá sbírka více než 1200 rozhovorů a je největší a badateli nejvyužívanější svého druhu v České republice. Věříme, že je důležité zachovat židovskou paměť a etablovat židovskou zkušenost jako součást české kolektivní paměti.
       Naším cílem je metodou orální historie mapovat život  Židů  na našem území. Zajímají nás nejen vzpomínky na dobu šoa, ale rovněž předválečné a poválečné zkušenosti. Zejména téma židovské zkušenosti v druhé polovině 20. století ještě nebylo uspokojivě historiograficky zpracováno a popsáno. Jednotlivé rozhovory poskytují neocenitelná svědectví o osudech jednotlivců a jejich rodin, jejich každodenním životě na pozadí velkých historických událostí.
      Rozhovor je nahráván na diktafon za účasti tazatele a pamětníka, většinou   se odehrává v domácnosti samotného narátora. Záznam rozhovoru je posléze přepsán a text poté poskytujeme pamětníkovi k autorizaci. V souvislosti s nahráváním rozhovorů sbíráme rovněž další materiály a fotografie z rodinných archivů dokumentující vyprávění pamětníka. Tyto materiály přijímáme do našeho archivu jako originály či případně   po jejich zapůjčení vytváříme digitální kopie.
      Přepisy rozhovorů a dokumenty se stávají součástí naší archivní sbírky a podle konkrétní specifikace v autorizačním protokolu slouží  badatelům z řad laické i odborné veřejnosti, pro publikační nebo výstavní účely či pro vytváření vzdělávacích materiálů.
      V případě zájmu a ochoty nám rozhovor poskytnout, prosím, kontaktujte kurátorku sbírky Rozhovory s pamětníky Pavlu Neuner na tel. čísle 222 749 227 nebo emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
Evropský institut odkazu šoa: Prohlášení

Adam B. Bartoš uveřejnil na svých webových stránkách už ledacos. Jak sám uvedl, rád píše o věcech, kterým se jiní vyhýbají. V poslední době uveřejnil mimo jiné texty týkající se Židů a jejich působení v dějinách, ve společnosti, v politice, v kultuře... Protože je, jak říká, konzervativní, vychází ze starobylých, tradicí posvěcených argumentů, které mají dokázat, jak je toto působení Židů pro lidstvo zhoubné. Argumenty z Protokolů sionských mudrců a Hilsnerova procesu, konspirační mánie, tajná spiknutí, to vše zde najdeme – včetně tvrzení, že autor není antisemita, protože má mezi Židy několik dobrých přátel. Jako by stoupenci takto umanutého pohledu na svět už nedokázali vymyslet nic nového, pomineme-li Bartošovu fantazii o přijetí až milionu izraelských uprchlíků Českou republikou, k němuž má podle údajného slibu ministra zahraničí Karla Schwarzenberga dojít po rozpoutání války Izraele s Íránem.
       Skutkovou podstatou Bartošových aktivit se již zabývají orgány činné v trestním řízení. Bez ohledu na jejich závěr by však neměl uniknout pozornosti politický kontext Bartošova konání. Ve svém blogu s devizou „Bůh, vlast, rodina“ v rubrice „S politiky, s přáteli“ publikuje Bartoš také fotografie, na nichž je zachycen s veřejnými představiteli. Je přinejmenším zarážející, že činitelé, kteří se na snímcích s Bartošem objevují, dosud nepocítili potřebu jakkoli se distancovat od jeho protižidovské posedlosti. To se týká dokonce prezidenta republiky Václava Klause, hradního vicekancléře Petra Hájka a reprezentantů Mladé pravice. Ti, jejichž blízkostí se Bartoš chlubí, asi nejsou dostatečně informováni, byť je Bartošův blog probírán snad ve všech médiích. Ať je tomu jakkoli, mlčením se v daném případě posunuje hranice tolerance vůči nebezpečnému a primitivnímu extremistickému štvaní, a to bez ohledu na to, zda je jeho podtext národnostní, rasový, náboženský, politický či jiný. Má-li být toto mlčení navíc projevem respektu k občanským svobodám, k nimž bezpochyby náleží také možnost příklonu ke konzervativismu a tradicím, potom je současně třeba připomenout, kým a jak byly tyto hodnoty v minulosti zneužity a s jakými následky.
       Evropský institut odkazu šoa a v něm zastoupené české organizace – Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Federace židovských obcí v ČR, Terezínská iniciativa a Židovské muzeum v Praze – vyjadřují své pobouření nad protižidovskými výroky, které Adam B. Bartoš šíří prostřednictvím svého blogu.

Jaroslav Šonka, ředitel Evropského institutu odkazu šoa
Tomáš Kosta, předseda správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Jiří Čistecký, místopředseda správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Jiří Kuděla, člen správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Petr Papoušek, člen správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Eva Lorencová, členka správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Michaela Sidenberg, členka správní rady Evropského institutu odkazu šoa
'Jiří Daníček, předseda Federace židovských obcí v ČR
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze
Dagmar Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativy
V Praze 23. února 2012

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 4 z 7
Banner
Banner