Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Aktuality
Stopy židovské přítomnosti na území Prahy 2

Židovské muzeum v Praze společně s Městskou částí Praha 2 iniciovalo projekt dokumentující historii židovské přítomnosti na Vinohradech.

Snažíme se zachytit nejen fyzické stopy existence nejpočetnější židovské obce předválečného Československa, ale i příběhy rodin, jejichž skutečná identita či náboženská příslušnost již nebyla židovská, a přesto se na konci třicátých let minulého století staly obětí rasistických zákonů a následné genocidy.

Obracíme se na širokou veřejnost, která může mít ve svých soukromých archívech dodnes neznámé fotografie, dokumenty či artefakty.

Existují svědectví, že před odstřelem si obyvatelé okolních domů odnášeli ze synagogy artefakty na památku. Pokud víte o někom, kdo takový či jiný kus židovské paměti Vinohrad vlastní, stejně jako jakékoliv dokumenty (např. fotografie, dopisy, deníky), prosíme, dejte nám vědět.

Kontakt:
Martin Šmok, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 141/1,
110 01 Praha, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Celá výzva ve formátu PDF ke stažení zde: Stopy židovské přítomnosti na území Prahy 2

 
Amos Oz – nový laureát Ceny Franze Kafky

V úterý 21. května 2013 zvolila mezinárodní odborná porota na svém zasedání v sídle Společnosti Franze Kafky v pořadí třináctého nositele literární Ceny Franze Kafky. Získal ji izraelský spisovatel Amos Oz (nar. 1939 v Jeruzalémě). Jak sdělil SFK, je Amos Oz pyšný a zároveň pokorný, že se stal nositelem této ceny v letošním roce, a je hrdý, že se dostal do společnosti svých vynikajících předchůdců.
     Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky uděluje Společnost Franze Kafky od roku 2001. Jejími dosavadními nositeli jsou Philip Roth, Ivan Klíma, Péter Nádas, Elfriede Jelinek, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy, Arnošt Lustig, Peter Handke,Václav Havel, John Banville a v lonském roce ji získala Daniela Hodrová.
       V porotě letos pracovali Petr Demetz, André Derval, Marianne Gruber, Oldřich Král, Kurt Krolop, Marcel Reich-Ranicki, Lorenzo Silva, Jiří Stránský a Hans Dieter Zimmermann. Volili mezi dvanácti celosvětově uznávanými osobnostmi současného literárního světa.
      Amos Oz je předním izraelským spisovatelem, esejistou a publicistou. Je profesorem literatury na Ben Gurionově universitěv Beerševě. Po absolvování střední školy žil po nějakou dobu v kibucu, v 50. letech sloužil v izraelské armádě. Poté studoval filozofii a literaturu na Hebrejské universitě v Jeruzalémě. V roce 1965 mu vyšla první sbírka povídek (Arcot ha-tan, č. Země šakalů) a od té doby publikuje novou knihu téměř každý rok. Česky vyšel nejdříve román v dopisech Černá skříˇnka (1993) a dále výběr z esejů a publicistiky Mír láska a kompromis (1997), román Fima (1998), příběh pro dospívající čtenáře Panter ve sklepě (1999), dvě novely Až do smrti (2002), román Můj Michael (2005), eseje Jak vyléčit fanatika (2006) a autobiografická proza Příběh o lásce a tmě (2009). Rozsáhlé beletristické a publicistické dílo Amose Oze je přeloženo do více než tří desítek jazyků a je považován za jednoho z  nejpřednějších izraelských spisovatelů a intelektuálů.
      Na konci října t. r. přicestuje Amos Oz s manželkou do Prahy, aby se účastnil tradičního ceremoniálu v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Zde převezme mj. hlavní symbol ocenění – bronzovou sošku Franze Kafky od sochaře Jaroslava Róny.
      Partnerem Společnosti Franze Kafky při pořádání Ceny F. K. je hl. město Praha, koná se pravidelně pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky a primátora hlavního města Prahy. Jejím posláním je ocenění umělecky výjimečné literární tvorby současného autora, jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze Kafky, jednoho z největších autorů moderní světové literatury. Cena se uděluje za celé dosavadní dílo autora, alespoň dvě jeho knihy musí být přeloženy do českého jazyka.
27. května 2013
Daniela Uherková, Společnost a Centrum Franze Kafky, Tel.: 224 227 452
Markéta Mališová, Fax: 224 211 850

 
Projekt Terezínská štafeta o životě a tvorbě dětí v Terezíně

Vážení kolegové, milí příznivci,
rádi bychom vás seznámili s novým webem projektu Terezínská štafeta. Ten se věnuje životu a tvorbě dětí a mládeže v terezínském ghettu a šíření jejich poselství mezi dnešními mladými lidmi. Nové stránky, které najdete na adrese  ZDE představují nejen jednotlivé podoby tohoto projektu (historicko-dokumentační, literární, hudební, pedagogickou a publikační), ale nabízí případným zájemcům - ať jsou to školy, dětské oddíly nebo jednotliví zájemci jakéhokoli věku - konkrétní náměty, jak se do činností Terezínské štafety zapojit.
Za zmínku stojí i profily jednotlivých týmů, které na tématu pracují v různých městech a místech Česka. K zahájení provozu webu jsme také připravili pracovní list k stručnému seznámení s životem v terezínském ghettu a soutěžními úkoly, určenými především pro žáky z 2. stupně ZŠ a lze je využít i při výuce, práci dějepisných kroužků nebo dětských oddílů.
Předem děkujeme za váš zájem a šíření této zprávy.
za tým Terezínské štafety

Filip Mašek, Matouš Bičák, František Tichý, Gymnázium Přírodní škola
Terezínská štafeta ǀ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Více ZDE nebo ZDE a Facebook 

 
Školákem v Protektorátu - nový projekt Památníku Terezín

Projekt Školákem v Protektorátu vychází z myšlenky přiblížit mládeži i dospělým realitu nacistického totalitního režimu v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu, se kterým se buď každodenně setkávají, anebo se setkali v minulosti – ve školním prostředí. Jeho hlavním cílem je přivést zejména školní mládež k srovnání současné situace s praktikami totalitního režimu a k uvědomění si hodnoty demokratického zřízení. Kromě představení obecné situace v protektorátním školství pracuje projekt také s konkrétními projevy krajní represe vůči české školní mládeži v době 2. světové války, v níž určitou roli sehrála i věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti. Hlavním výstupem projektu je webová stránka ZDE, jež byla zveřejněna v roce 2012. Web je rozdělen na dvě základní části: První je určen zejména učitelům, kteří v ní objeví množství podpůrného materiálu v případě, že se rozhodnou vyučovat o protektorátním totalitním režimu na příkladu školství. Naleznou zde také metodické modely (modelové hodiny), k nimž je přiložen bohatý didaktický materiál (výpovědi pamětníků v psané i filmové podobě, fotografie, dobové dokumenty, pracovní listy apod.). Druhá část webové stránky je určena zejména školní mládeži, ovšem jejím uživatelem může být prakticky kdokoliv. Podle jednoduchého rozdělovníku se v ní každý současný školák může s přihlédnutím ke svému věku a typu navštěvované školy dostat do sekce, jež je věnována škole, do které by chodil v době Protektorátu. Texty, které jsou psány s přihlédnutím k věku uživatelů, jsou doplněny didakticky zpracovaným obrazovým materiálem i dobovými zvukovými nahrávkami. Tento materiál pochází nejen ze sbírek Památníku Terezín, ale také dalších 18 institucí, neboť tvorbě webu předcházel několikaletý výzkum a navázání spolupráce s mnoha archivy a muzei v České republice a zahraničí. Projekt byl realizován s finančním přispěním mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience, jíž je Památník Terezín akreditovaným členem.

V Terezíně 2.3.2013

Mgr. Jan Špringl

vedoucí vzdělávacího oddělení

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Nominace sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu za mír

Petiční archy jsou v sekretariátu ŽOP.
Nicholas Winton – pro někoho cizí jméno, pro jiné zachránce, kterému vděčí za svůj život. Snaha nominovat sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu za mír existuje v České republice již několik let, dosud ale byla bohužel neú-spěšná. Proto jsme se my, středoškoláci, rozhodli vzít iniciativu do vlastních rukou a opět podpořit snahy o oceně-ní sira Nicholase Wintona na podzim roku 2013.
Kdo to byl Nicholas Winton?
Psal se rok 1938 a nacistické Německo nabývalo na síle. V této době se mla-dý britský makléř a obchodník Nicholas Winton chystal do Alp. Vše se změni-lo s telefonátem od československého přítele, který jej informoval o bídných podmínkách panujících v jeho zemi. Riskuje svou práci, Nicholas Winton ne-váhal a jal se pomáhat ohroženým Čechoslovákům. Po zřízení vlastní kance-láře v jednom pražském bytě se snažil spojit s několika ambasádami, kterým v dopisech popisoval hrůzný osud očekávající ty, jež včas neuprchnou. Klad-ná odpověď přišla pouze od velvyslanectví Velké Británie. Winton musel při-stoupit na striktní podmínky – hranice směly překročit pouze děti a za každé z nich musel Brit zaplatit 50 liber. Zatímco se v jeho kanceláři hromadili ro-diče a Winton tvořil dokumenty obsahující desítky fotek dětí různého věku, drahocenný čas ubíhal a tlak Německa sílil. Po otištění fotek dětí v britském tisku se přihlásilo mnoho rodin, které by rády poskytly azyl těm, kdo ho po-třebují. Před Nicholasem Wintonem stála poslední výzva – zajistit všem pa-sažérům víza a vypravit vlaky. Opět se značným osobním rizikem víza nako-nec padělal. Úspěšně zorganizoval 8 transportů, které do bezpečí dopravily 669 dětí. Poslední vlak, který měl na palubě 250 pasažérů, bohužel vypraven nebyl, neboť 1. 9. 1939 vypukla válka.
Skromnost, se kterou sir Nicholas Winton přistupuje ke svému činu, je to, co dělá jeho příběh ještě mnohem lidštěj-ším a neuvěřitelnějším. O svém skutku se léta nikomu nezmínil, a nebýt jeho ženy, která jednoho dne náhodou na-razila na záznamy o celé akci, jeho hrdinský skutek by zůstal navždy skryt očím veřejnosti i zachráněných dětí.

 
Majetkové křivdy občanů ČR za nemovitý majetek na území Podkarpatské Rusi

V loňském roce byl novelizován zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.
Novela tohoto zákona (č. 121/2012) m.j. prodlužuje lhůtu na podání žádosti do konce r. 2013.

Oprávnění občané ČR mohou zasílat žádosti o odškodnění sami přímo na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, P.O. BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7, Česká republika. Příslušným útvarem na MV ČR je odbor správy majetku.

Pro úplnost připojujeme ZDE a aktuální znění ZDE

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 3 z 7
Banner
Banner