Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Židovské město Praha
Evropská rarita

.Od desátého století se Židé usazovali po celé Evropě a v jednotlivých městech si zakládali svá ghetta. Výjimkou nebyla ani Praha. A právě díky této skutečnosti vyrostla v české metropoli ojedinělá kulturní památka.
         Staronová synagoga, původně nazývaná Nová nebo Velká, dostala své jméno až v 16. století, kdy v Praze vznikly další synagogy. Je vůbec nejstarší synagogou ve střední Evropě, která slouží dodnes bohoslužbám. Její vznik se datuje do 70. let 13. století. Nejstarší jádro tvoří podélná předsíň, krytá valenou klenbou, ke které byl později přistavěn dvoulodní hlavní sál. Interiér osvětluje dvanáct úzkých gotických oken. Dvanáct větví vinné révy má symbolizovat dvanáct izraelských kmenů.

Na exteriéru budovy najdete řadu opěrných pilířů a dvojici gotických cihelných štítů, které pocházejí zřejmě až z konce 15. století. Později byl k budově připojen ještě nízký přístavek, který sloužil jako prostor pro ženy a nahrazoval tak původně tradičně používanou ženskou galerii. Stavba patří jednoznačně k nejlepším ukázkám rané cisterciácké gotiky v Čechách.

         K budově se váže řada pověstí a legend. Podle jedné předkové pražských Židů postavili Staronovou synagogu již před dvěma tisíci lety po zkáze tzv. druhého chrámu v Jeruzalémě. Tesané kvádry z trosek této jeruzalémské svatyně pak přenesly nebeští andělé pro výstavbu Staronové synagogy do Prahy. V roce 1389 se stala synagoga, ve které se ukrývali napadení Židé, svědkem masakru (pogromu), při kterém došlo k vyvraždění téměř celé židovské populace Prahy. Podle legendy nesly stěny stopy krve obětí, které nebylo možné přemalovat, až do roku 1618, kdy byla budova opravena. Třetí pověst pak hovoří o synagoze jako o místu, které je chráněno před zlými živly. V roce 1689 totiž lehlo téměř celé Staré Město popelem a jediná budova, která zůstala neporušena, byla právě Staronová synagoga.
         Na území pražského Josefova se dochovaly ještě další čtyři synagogy.

Pinkasova synagoga - několikrát ji ohrozily povodně, naposledy v roce 2002. Vznikla v první polovině 16. století, dnes je tu památník českých a moravských Židů.

Maiselova synagoga - byla postavena na konci 16. století, její stavbu financoval primas Židovského města Mordechaj Maisel. Dnešní podoba je ze 17. století, a především z přelomu 19. a 20. století.

Klausová synagoga - pochází z roku 1573 (vystavěl ji Mordechaj Maisel). Dnešní podoba je ze 17. století. V současnosti je zde umístěna stálá expozice Židovské zvyky a tradice.

Španělská synagoga - nejmladší židovská stavba Josefova. Byla postavena v roce 1868 v maurského slohu. V současné době se v budově pořádají koncerty židovské hudby. *

 


Banner
Banner