Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Kultura v Izraeli
V Izraeli vykopali chrám z doby krále Davida

3.1.2013   tyden.cz    Člověk   Radek John  

Vykopávky na předměstí Jeruzaléma odhalily prastarou náboženskou stavbu.
Izraelští archeologové vyhrabali při rutinním průzkumu před stavbou dálnice zbytky 2750 let starých náboženských staveb. To znamená, že byly vybudovány ještě za časů samostatného židovského království. Na naleziště se dá dojít pěšky z Jeruzaléma.
Chrám stál v lokalitě Tel Motza.Ta je na dnešním západním předměstí města, svatého pro tři současná světová náboženství - judaismus, islám a křesťanství. Podle tiskové zprávy izraelské vládní Agentury pro starožitnosti měla stavba masivní zdi a vchod orientovaný na východ. Orientace na východ byla v sakrálních stavbách v oblasti tradicí a měla asi rituální smysl. Objekty umístěné uvnitř stavby osvětlovaly každé ráno první paprsky vycházejícího slunce. Na nádvoří stála kamenná struktura s čtvercovým půdorysem, kterou vědci považují za oltář.
Poblíž domnělého oltáře objevili badatelé množství předmětů, o nichž si myslí, že mohly rovněž mít rituální účel. Jsou to zbytky keramických nádob a kalichů, zdobené podstavce a figurky. Figurky představují buď lidské hlavy, nebo domácí zvířata, pravděpodobně koně. Podobné sošky ze stejného období našli archeologové už několikrát v různých částech Izraele. Myslí si, že sloužily ke každodenním domácím náboženským obřadům.
Zvětšit mapu
Podle společného vyjádření vedoucích vykopávkového týmu, Anny Eirikhové, Hamoudi Khalailyho a Shua Kisilevitze v deníku The Times of Israel dosud nepodařilo najít téměř žádné jiné zbytky sakrálních staveb z dané doby. Jedná se přitom o období, v němž se odehrávala podstatná část vyprávění ze Starého zákona, textu, který je uznáván všemi třemi současnými abrahámovskými náboženstvími.
Kousek od hradeb historického Jeruzaléma, na výšině Sion, měl stát posvátný chrám, založený králem Šalamounem v desátém století před naším letopočtem. Zničila ho vojska babylónského krále Nebukadnesara II v roce 587 před naším letopočtem. Během útoku se podle židovské mytologie měla ztratit Archa úmluvy, truhla, obsahující nejcennější relikvie židovského náboženství, mimo jiné i originální desky s desaterem přikázání. Přesvědčivé archeologické důkazy o existenci Šalamounova chrámu se však dosud nikomu nepodařilo najít.
Stavby v lokalitě Tel Motza s ním sice nejsou totožné, ale přesto se o místě v Bibli píše. Podle knihy Jozue to bylo území izraelského kmene Benjamín. Ten odvozuje svůj původ od nejmladšího z dvanácti synů mýtického patriarchy Jákoba. V srpnu minulého roku vykopali izraelští archeologové na stejné lokalitě ještě o sedm tisíc let starší pozůstatky lidského osídlení. Byly to zbytky domů z doby kamenné. Měly stěny z hliněných cihel.
Poblíž domů našli i další figurky zvířat, tentokrát vyrobené z měkkého minerálu dolomitu. Jejich objevitelé předpokládají, že měly také náboženský význam. Mohly sloužit třeba jako talismany nosící štěstí, nebo součást rituálů, které měly zajistit úspěch při lovu. Období před sedmi až deseti tisíci lety znamenalo v oblasti blízkého východu začátek přechodu od lovecko-sběračského způsobu života k zemědělství. Lidé se přestávali kočovat a začali se usazovat ve stálých sídlech.

 

 
V Izraeli našli archeologové římský meč

Zdroj: 9.8.2011   ct24.cz 
     Jeruzalém – Izraelští archeologové našli v Jeruzalémě v podzemní chodbě používané před dvěma tisíci lety šedesát centimetrů dlouhý meč s pochvou, lampu na olej, nádoby, mince a kámen s vyrytým obrazem několikaramenného svícnu. Podle všeho mnoho z těchto předmětů patřilo židovským povstalcům, kteří se v chodbě ukrývali před římskými vojáky za židovské války. Meč, stále vězící v kožené pochvě, zřejmě patřil příslušníkovi římské posádky. Je to už třetí římský meč, který se v Jeruzalémě našel. Tento je ale nejlépe zachovalý a od dvou ostatních se liší tím, že je v původní pochvě.
    
Chodba byla vybudovaná pod ulicí, která byla za doby římské vlády jednou z hlavních v Jeruzalémě; nyní leží pod arabskou čtvrtí na východě města. Tunel sloužil k odvádění dešťové vody, ale také jako úkryt v době protiřímského povstání, které trvalo od roku 66 do roku 73 a jež Římané potlačili. Byl tehdy také zničen druhý židovský chrám; ten první, postavený podle bible králem Šalamounem, zničil babylonský král Nabuchodonosor roku 586 před naším letopočtem.
     Eli Šukron z památkového úřadu sdělil, že se v tunelu našlo mnoho předmětů, z nichž mnohé si s sebou do úkrytu lidé vzali zřejmě jako památku. Byl mezi nimi třeba bronzový klíč nebo mince, na něž povstalci vyryli nápis Svoboda Sionu. Na jednom z artefaktů byl zřejmě nějakým hřebem neuměle vyryt židovský několikaramenný svícen menora.

 
Andrea Bocelli zazpívá na Masadě

Vystoupení proslaveného italského tenora se bude konat v červnu. Celý výnos bude věnován usedlíkům v Galileji a Negevu.
Italský zpěvák Andrea Bocelli přijal pozvání Izraelské opery a vystoupí v červnu v Izraeli na jedinečném koncertu, který se bude konat na úpatí slavné pevnosti Masada. Koncert zakončí operní festival, který bude obsahovat představení opery „Aida“ na Masadě a v Jeruzalémě na Sultan's Pool (Sultánovy lázně, památka zřejmě již z doby Herodovy, pozn. překl.).
Výtěžek z koncertu, který proběhne 12. černa ve spolupráci se sdružením Or, bude věnován na podporu usedlíků v Negevu a Galileji.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 1 z 5
Banner
Banner