Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Ekonomické oddělení

Součástí ekonomického oddělení je pokladna ŽOP, která je otevřena denně od 8.30 do 10 hodin a od 12.30 do 14 hodin, ve čtvrtek odpoledne až do 15 hodin. Stravenky se pro členy prodávají v pokladně v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin a od 12.30 do 14 hodin (do 16 hodin ve čtvrtek).

Ekonomické oddělení obce vykonává všechny obvyklé finanční povinnosti právnické osoby, tj.:

• sestavení rozpočtu obce a sestavení účetní závěrky

• realizaci financování všech akcí

• kontrolu plnění rozpočtu obce a rozborů hospodaření

• pokladní činnosti a účetní operace pro ŽOP i pro některé její spolky

• zasílání podpor a úhrad za léky

• odvádění daní

• péči o peněžní prostředky v bankách

• vedení mzdové agendy, vč. agendy personální

• archivování účetních a daňových dokladů a další (jedná se o celou řadu zejména státem nařízených povinností, vyplývajících z toho, že organizace provádí své akce, živnosti a daňové činnosti, či vyplývajících již ze samotné existence organizace - jako jsou účetní a daňové výkazy aj.)

• vedení evidence inventáře.

Dále se ekonomické oddělení zabývá ekonomickými kontrolami a rozbory, jako např. návštěvností turistických objektů, vytvářením finančních rezerv, odepisováním hmotného majetku, provádí finanční politiku, sleduje vývoj kurzu koruny, proplácí veškeré faktury a cestovní příkazy a celkově pečuje o prostředky obce, ať již existují coby hmotný majetek, nebo jsou uloženy u peněžních ústavů, pocházejí ze sbírek, dotací, příspěvků a darů. V průběhu roku ekonomické oddělení sleduje a reguluje čerpání prostředků v rámci ŽOP.

Důležitou činností je vždy také zpracování roční účetní závěrky a příprava rozpočtu na další rok. Konečný rozpočet projednává a schvaluje reprezentace ŽOP.

Kontakt: tel: 224800859, 224800817 pokladna, e-mail: hrdina@kehilaprag

 
Banner
Banner