Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Deník pomohl najít jeden vzácný židovský náhrobek. Pátráme dál
There are no translations available.

Deník pomohl najít jeden vzácný židovský náhrobek. Pátráme dál
7.8.2015   Prostějovský deník   str. 1   Titulní strana HANA MASAŘÍKOVÁ

Na výzvu zareagoval Karel Pekáček ze Seloutek, který měl na zahradě jeden ze dvou tisíců hledaných pomníků

Seloutky, Prostějov – Pátrání po dvou tisícovkách náhrobků z bývalého židovského hřbitova v Prostějově, které Prostějovský deník vyhlásil začátkem července v novinách, přineslo první ovoce. Článek si přečetl Karel Pekáček ze Seloutek a zavolal do redakce. „Na své zahradě mám kus židovského náhrobku. Můžete si pro něj přijet,“ oznámil. Část židovského náhrobku leží na jeho zahradě už více než deset let. „Před deseti nebo dvanácti lety se dělal v Seloutkách plyn a voda. Původní vjezdy do domů byly ze šotoliny, ale nad naším domem vedla kamenitá cesta sestavená z velkých kvádrů. Když ji dělníci rozkopali, vykopali několik kamenů. Mezi nimi jsem objevil část náhrobku, na kterém jsem viděl nějaké nápisy,“ popsal.

Pokračování na straně

Deník pomohl najít vzácný náhrobek

Dokončení ze strany 1

„Věděl jsem, že se jedná o pozůstatek židovského náhrobku, tak jsem o něj projevil zájem, protože jsem si ho chtěl vzít na zahrádku. A protože s tím nikdo neměl problém,takho mám odté doby na zahradě,“ vylíčil Karel Pekáček cestu, jak se dostala část náhrobku na jeho zahradu.

Podle jeho slov však bude v obci i v okolí židovských náhrobků více. V roce 1943 totiž došlo k vytrhání 1924 náhrobních kamenů, jejichž část byla rozprodaná k dalšímu zpracování, ale většina sloužila jako stavební materiál. Kameny se často používaly na dláždění dvora nebo k úpravě koryta řek. „Myslím, že takových kamenů bude jenom v Seloutkách hodně, ale většina z nich bude zřejmě zazděná v domech. Ale dozvěděl jsem se, že ještě jeden kámen si odvezl někdo z Určic,“ dodal Karel Pekáček, který se od malička zajímá o historii.

Část židovského náhrobku, který se podařilo najít v Seloutkách, patřil Haně Fleischerové z Prostějova. „Narodila se v roce 1782 a zemřela 19. června 1854. Pochována byla 21. června 1854 na starém židovském hřbitově za vedení Mojžíše Glase,“ nastínil Tomáš Jelínek, bývalý předseda Židovské obce v Praze, který se spolu s prostějovským muzeem snaží obnovit starý hřbitov i židovskou historii. Podle údajů v Moravském zemském archivu Brno se Anna Herschová provdala za Moisese Fleischera. „Měli spolu tři děti. Barocha, Ewu a Israel,“ doplnila Marie Dokoupilová z prostějovského muzea.

Oživovatelům židovské historie se také podařilo dohledat i jednoho ze žijících potomků. „Ve Spojených státech v Ohiu žije Anne Youkeles, která se narodila roku 1920 v Rakousku. Studovala umělecká řemesla na škole ve Vídni, poté emigrovala do Spojených států, kde pokračovala na univerzitě v Ohiu,“ nastínil Tomáš Jelínek.

Pátrání po zmizelých židovských náhrobcích však stále pokračuje a do mapování osudu starého židovského hřbitova se mohou zapojit i lidé. „Každý nový nález může přinést zajímavá zjištění. Lidé se mohou obracet přímo na naše muzeum, uvítáme také fotografie či jiné dobové dokumenty,“ vyzvala Marie Dokoupilová.

***

Překlad textu náhrobku:

Fleischer Hanni (Chana) „Zde je uložena žena ctnostná, naše drahá paní Chana, žena našeho učitele rabi Moše Fleischera, budiž jeho památka požehnána, jež odešla na věčnost ve věku 72 roky, v pondělí 23. dne měsíce sivanu, roku 614 dle malého poctu (tj. 19. června 1854).

Zasloužené odměny se dostane těm, kdož žili v bázni Boží, dvojnásob v okamžiku vykoupení, kdy se rozjasní v zemi živých. Nechť je její duše přijata do svazku živých!“ Zdroj: Židovské muzeum v Praze, ŽNO Prostějov, Chewra Kadischa

Dochované záznamy:

­ MZA Brno, židovské gruntovnice dům č. 35, 4. odd., v patře do dvora, fol. 191 an ­ Moises Fleischer koupil od Gerson Husserl dle kupní smlouvy z 12. října 1806 za kupní cenu 500 zl. ­ Dále nesmí kupec Moises Fleischer tento domovní podíl prodat po dobu života prodávajícího.

Víceméně je tím Moises Fleischer zavázán prodávajícího do dobu života zaplacením 10 krejcarů na oběd v pracovní dny a 1 zl. pro jednoho o sobotách, těmi v kupní listině jmenovanými jídly vyživovat. Anna Fleischer převzala od svého muže Moises Fleischer darovací listinou 8. dubna 1816, 500 zl. oceněno 16. prosince 1822 na 1226 zl. k. m.

 
Banner
Banner