Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3

Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3

 

Od června do srpna roku 2014 byl díky finanční podpoře 147 000,- Hlavního města Prahy uskutečněn projekt “Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů podél cest na Novém židovském hřbitově“, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o zeleň v areálu hřbitova.

 

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází téměř 2 000 stromů, z nichž jenom cca 1/3 byla vysazena plánovaně. Původní záměr výsadby počítal s vysazením stromů pouze do alejí podél cest, nikoli v samotných sektorech určených k pohřbívání. V rámci tohoto projektu byly realizovány bezpečnostní zdravotní řezy stromů především v místech nad cestami v areálu hřbitova a stromy sahající nad veřejnou komunikaci směrem k autobusovému nádraží. Ošetřeno bylo celkem 137 stromů. Kromě odstranění suchých, poškozených či zlomených větví byla ve většině případů provedena i redukce jejich korun, podporující vitalitu. Práce byly prováděny pod vedením certifikovaných zkušených českých arboristů.

 

Tento projekt údržby zeleně navazuje na rozsáhlá pěstební opatření, realizovaná v letech 2005 a 2006 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. V období 2007 až 2011 však kvůli nedostatku finančních prostředků údržba stromů prakticky neprobíhala, prováděna byla pouze redukce břečťanových porostů, náletových křovin apod. Protože míra a rozsah údržby zeleně úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav dřevin vyžadoval. Díky pomoci Hlavního města Prahy je však již třetím rokem o zeleň v areálu Nového židovského hřbitova postaráno alespoň tak, aby se zde mohli návštěvníci i zaměstnanci bezpečně pohybovat.

 

Péče o zeleň je nikdy nekončící průběžný proces, na který Židovská obec v Praze každoročně věnuje část vlastních prostředků.

str01

str02

 
Banner
Banner