Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Dopis ministerského předsedy Státu Izrael židovským obcím ve světě.

Ministerský předseda

3. srpna 2014

Drazí přátelé,

Židovský národ se byl vždy schopen semknout, aby čelil společným výzvám. Dnešek není výjimkou.

V posledních dvou měsících – počínaje únosem a vraždou tří našich teenagerů a zahájením operace Ochranné ostří – byla podpora židovských komunit z celého světa pro lid Izraele zdrojem velké síly.

Jsme si současně vědomi toho, že i Židé ve světě prožívají těžkou dobu, když mnozí z Vás čelí stále útočnějším a v některých případech i násilným projevům antisemitismu.

Jménem lidu a Státu Izrael Vám děkuji za obranu naší spravedlivé kampaně, jež má zajistit udržitelný mír a bezpečnost, kterou si všichni Izraelci zaslouží. Rád bych Vás požádal, abyste i nadále pozvedali své hlasy proti lžím a pomluvám, které směřují na adresu Židovského státu.

My v Izraeli budeme i nadále stát po Vašem boku v boji proti nenávisti a netoleranci. Židé všude na světě musí mít možnost vést hrdý život beze strachu.

Hluboce věřím v židovský národ a spravedlnost naší věci. S nadějí vyhlížím společnou práci na budoucnosti nás všech.

S úctou

Benjamin Netanyahu

 
Banner
Banner