Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Označování opuštěných hrobů z válečných let na Novém židovském hřbitově v Praze 3

Označování opuštěných hrobů z válečných let na Novém židovském hřbitově v Praze 3

V roce 2013 mohl být díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu z programu Obnova ve výši 200 000,- Kč zahájen dlouhodobý projekt označování opuštěných hrobů v areálu Nového židovského hřbitova, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o náhrobky společností Matana a.s.

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází okolo 25 000 pohřbených osob, z nichž více než 1600, jejichž úmrtí je datováno mezi lety 1939 a 1945, nemá místo svého posledního odpočinku žádným způsobem označeno. Důvody jsou nasnadě. Lidé pohřbení v  tomto období již v době svého úmrtí nemuseli mít příbuzné či rodinu, nebo na pořízení náhrobku v dané době již nedostávalo finančních prostředků. Po válce se většina příbuzných z koncentračních táborů nevrátila a přeživší mnohdy neměli možnosti se o hroby svých příbuzných již postarat.

Samotným obsahem projektu není jen pouhá výroba a instalace nového náhrobku či doplňování textů na náhrobcích stávajících, ale jedná se zároveň o velmi komplikované a zdlouhavé ověřování správnosti osobních dat pohřbených osob a jejich opakovanou kontrolu vzájemným porovnáváním údajů z různých archivních zdrojů. S doplňováním jmen a dat na stávající náhrobky kromě toho často souvisí i nezbytné kamenické a restaurátorské zásahy. Nebylo by jistě prozíravé, nechat vytesat jméno na náhrobek hrozící v brzké době pádem. Z projektu nelze zcela vyloučit ani opravy dodatečně objevených částí náhrobků. Jedná se například o nálezy rozlomených nápisových desek, po léta ukrytých pod nánosy zeminy a vegetace. Důležitou součástí prací je tedy i pečlivý fyzický průzkum prostoru hrobového místa.

Péče o náhrobky všeobecně (opravy, vztyčování, restaurování, údržba) je odborně velmi náročný a dlouhodobý proces, kterému Židovská obec v Praze věnuje odpovídající pozornost a na jeho pokračování se každoročně snaží pamatovat i příslušnou položkou ve svém rozpočtu. Projekt označování opuštěných, neoznačených hrobů do této péče bezesporu patří. S ohledem na jeho mimořádný rozsah, však lze dobu trvání odhadovat možná i na desítky let. Finančních prostředků se dlouhodobě nedostává a výhled do budoucna není v tomto ohledu příliš optimistický. Každý dar, dotace či příspěvek, ať už se jedná o granty a dotace od různých nadací či institucí, nebo i dary jednotlivců, je proto cennou pomocí a vítaným přínosem.

S případnými dotazy, nebo nabídkou pomoci, se prosím obracejte na vedoucí technické správy Zuzanu Beránkovou e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel.: 226 235 211 .

nzh001

nzh002

 
Banner
Banner