Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Starý židovský hřbitov na Žižkově
There are no translations available.

Od 1. ledna 2014 je přístupný Starý židovský hřbitov na Žižkově ve Fibichově ulici (též Mahlerovy sady) v Praze 3.

Pár slov z historie hřbitova:

Starý židovský hřbitov na Žižkově tzv. první židovský hřbitov na Olšanech byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce a pohřbívalo se zde v době další morové epidemie ve druhém desetiletí l8. století a pravidelně pak od r. 1787 do r. 1890, kdy vešel v platnost zákaz pohřbívání uvnitř města. Budova čp. 13, vystavěná v době založení hřbitova jako lazaret, je dnes v soukromých rukou. Hřbitov je významnou umělecko-historickou památkou. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713-1793). Jsou zde pohřbení i další význačné židovské osobnosti a představitelé osvícenství a novodobé židovské inteligence, jako např. Landaův žák, člen rabínského kolegia Eleazar Fleckeles (1754-1826), lékař Jonas Jeiteles (1735-1806), jeho syn Baruch Jeiteles (1762-1813) nebo historik David Podiebrad (1803-1882). Mohutné reprezentativní náhrobky označují hroby prvních židovských podnikatelů - Joachima Poppera (1721-1795), příslušníků rodin Jerusalemů, Pribramů a Dormitzerů. Z uměleckého hlediska lze na hřbitově sledovat vývoj od barokně tvarovaných náhrobků přes reprezentativní náhrobky, empirové a náhrobní kameny zdobené v duchu historizujících slohů až po běžné tvary druhé poloviny l9. století.

 

Původní pozemek hřbitova se rozkládá na mnohem větší rozloze než je dnes přístupná a otevřená část s náhrobky. Tvoří ho celý půdorys dnešních Mahlerových sadů. Hřbitov byl zdevastován v souvislosti s výstavbou tzv. Žižkovského vysílače, velká část hřbitova byla z důvodů hloubení základů stavby vybagrována, další náhrobky byly povaleny a rozbity a zbytek hřbitova byl zasypán a přeměněn v park.

V červnu 1999 hřbitov od Židovské obce v Praze převzalo do správy Židovské muzeum v Praze.  Ve snaze zamezit pokračující devastaci této významné památky vypracovalo komplexní projekt jeho záchrany a obnovy. Ten spočíval především ve vybudování nového oplocení a vstupního objektu pro správce v celkové ceně téměř 5 mil. Kč, dále v napojení na inženýrské sítě a terénních  a zahradnických úpravách včetně odborných arboristických prací na stávající vzrostlé zeleni. V roce 1999 byly rovněž zahájeny záchranné a konzervační práce,  tj. kompletace zlomků, rekonstrukce rozlomených náhrobků, lepení a základní konzervace rekonstruovaných kamenů. V září 2001 byly podstatné části úprav dokončeny a hřbitov mohl být zpřístupněn veřejnosti. Projektové práce však pokračovaly i nadále – jen do roku 2003 tak bylo odborně zajištěno 336 náhrobků a tři hrobky. O rok později bylo možné přistoupit k samotnému restaurování náhrobních kamenů, takže do konce roku 2013, kdy Židovské muzeum v Praze hřbitov předalo zpět do správy Židovské obce v Praze, se podařilo restaurovat 164 náhrobky  a 4 tumby. Celkové náklady na restaurování náhrobků v letech 2000-2013 překročily částku 4 mil. Kč.

 

Otevírací doba

Neděle-Čtvrtek 11 – 16
Pátek 10 – 14
sobota a židovské svátky – zavřeno
kontakt: Recepce: +420 724 755 216
Info: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +420 734 796 200

vstup volny

 
Banner
Banner