Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3

Od srpna do září roku 2013 byl díky finanční podpoře 80 000,- Hlavního města Prahy uskutečněn projekt “Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů zasahujících nad veřejné komunikace a sousedící pozemky Nového židovského hřbitova“, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o zeleň v areálu hřbitova.

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází téměř 2 000 stromů, z nichž jenom cca 1/3 byla vysazena plánovaně. Původní záměr výsadby počítal s vysazením stromů pouze do alejí podél cest, nikoli v samotných sektorech určených k pohřbívání. V rámci tohoto projektu byly realizovány bezpečnostní zdravotní řezy stromů především v místech s dopadovou zónou mimo areál hřbitova. Ošetřeno bylo celkem 80 stromů. Kromě odstranění suchých, poškozených či zlomených větví byla ve většině případů provedena i redukce jejich korun, podporující vitalitu. Práce byly prováděny pod vedením certifikovaného zkušeného českého arboristy.

Tento projekt údržby zeleně navazuje na rozsáhlá pěstební opatření, realizovaná v letech 2005 a 2006 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. V období 2007 až 2011 však kvůli nedostatku finančních prostředků údržba stromů prakticky neprobíhala, prováděna byla pouze redukce břečťanových porostů, náletových křovin apod. Protože míra a rozsah údržby zeleně úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav dřevin vyžadoval. Díky pomoci Hlavního města Prahy je však již druhým rokem o zeleň v areálu Nového židovského hřbitova postaráno alespoň tak, aby se zde mohli návštěvníci i zaměstnanci bezpečně pohybovat.

Péče o zeleň je nikdy nekončící průběžný proces, na k terý Židovská obec v Praze každoročně věnuje část vlastních prostředků.

Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3 - PDF

 
Banner
Banner