Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Židovská obec v Praze je příjemcem grantu OP Praha Adaptabilita.

Dokaž to s námi!

Projekt s názvem "Dokaž to s námi!" reaguje na aktuální potřeby skupin osob ohrožených dlouhodobou či opakovanou nezaměstnaností, které sledujeme v rámci poskytování sociálních služeb.

Poskytujeme komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek.

Náš projekt je určen pro zájemce znevýhodněné na trhu práce, kteří pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti.

Projekt je určen pro:
- osoby se zdravotním postižením
- osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 50 let a výše
- příslušníky etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranty a azylanty

Více informací naleznete na:
www.dokaztosnami.kehilaprag.cz

logo-oppa-praha

 

 

 

 

 

Profesní rozvoj pracovníků SO ŽOP

Projekt s názvem Profesní rozvoj pracovníků SO ŽOP je rozdělen do několika klíčových aktivit (vzdělávání managementu, vytvoření vzdělávacího a hodnotícího systému, zavedení supervize, vytvoření fundraisingového plánu, vytvoření podnikatelského a marketingového plánu – projekt podporovaného zaměstnávání, odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a podpora dobrovolnického systému a vytvoření systému stáží a praxí).

Projekt je určen pro širší spektrum zaměstnanců ŽOP.

Všechny uvedené klíčové aktivity byly realizovány v průběhu roku 2014.

icon PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ SO ŽOP - Zpráva o realizaci

logo-oppa-praha

 
Banner
Banner