Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Dobrovolníci

„Celý svět stojí na dobrých skutcích“ (Žalm 89:3)

Jednou z nevýznamnějších micvot v judaismu je chesed – což znamená pomoc druhým bez očekávání odměny. Proto mají v rámci židovské komunity důležité místo různé typy dobrovolnických aktivit, některé naše služby a aktivity fungují především díky našim dobrovolníkům.  Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
Dobrovolníci působí v rámci sociálních služeb naší komunity již mnoho let. Skupinu dobrovolníků, které dnes říkáme Tmicha (hebrejsky podpora), založila v roce 1995 rebecin  Rut  Sidonová. Skupina dobrovolníků je velmi rozmanitá co do věku, zájmů, povolání i vyznání. Velmi nás obohacuje také práce zahraničních dobrovolníků, kteří přichází na sociální oddělení na období 12-ti měsíců z Německa a z Rakouska a angažují se v přímé práci s klienty.

Co nabízíme?
Možnost vykonávat smysluplnou činnost ve prospěch druhých
Setkávání ve skupině podobně smýšlejících lidí, možnost získat nové přátele
Zázemí židovské komunity
Průběžné vzdělávání a supervizi
Možnost využít své schopnosti a realizovat nápady

Co požadujeme?
Motivaci k dobrovolné práci
Schopnost empatie, dobré komunikační schopnosti
Toleranci
Připravenost dále se vzdělávat
Bezúhonnost

Co u nás mohou dobrovolníci dělat?
Přátelské návštěvy v bytech klientů (většinou seniorů), v Domově sociální péče Hagibor nebo v Penzionu Charlese Jordana
Podílet se na provozu dobrovolnické kavárny Miriam
Práce se skupinou klientů v rámci denního stacionáře v DPS Hagibor, v Penzionu Ch. Jordana
Vycházky s klienty, doprovody
Roznášení balíčků k narozeninám, gratulace našim klientům
Pomoc v kanceláři, administrativní práce
Pomoc při organizaci větších akcí
Pomoc s odbornými činnostmi (překlady, propagace, přednášková činnost, výuka, právní poradenství a jiné) podle odbornosti dobrovolníka

Jak se stát našim dobrovolníkem?
Rozhodnete-li se stát naším dobrovolníkem, prvním krokem je absolvování osobní schůzky s koordinátorem dobrovolníků. Vyplníte také  dotazník pro zájemce o dobrovolnou práci, který můžete poslat e-mailem předem. Předtím, než začne dobrovolník pracovat přímo s klienty, absolvuje úvodní vzdělávání, kde se dozví základní informace o Židovské obci, judaismu, dobrovolnickém systému ŽOP, bezpečnosti práce, komunikaci s klienty i kolegy, pravidlech práce s klienty, zdravotních pomůckách a o problematice traumatu a postraumatu. Po absolvování úvodního vzdělávání je s dobrovolníkem uzavřena dohoda o dobrovolnické činnosti.

Jaké nabízíme zázemí?
Dobrovolníci se pravidelně setkávají s koordinátorem. Ročně se koná 5 setkání, které mají organizační a vzdělávací náplň a 5 supervizních setkání, jejichž náplní je zpětná vazba od dobrovolníků, reflexe dobrovolnické práce a možnost otevřeně hovořit o složitých situacích, do kterých se mohou dobrovolníci při své práci dostat. Nabízíme také možnost individuálních supervizí a rozhovorů. 2x ročně probíhá společná oslava židovských svátků. Naši dobrovolníci mají možnost se za výhodných podmínek zúčastnit akcí „Klubu zdraví“ – plavání, cvičení, výlety a také kulturních a společenských akcí pořádaných židovskou komunitou.

Zkušenosti našich dobrovolníků
Chtěla bych se jako dobrovolník sociálního oddělení  ŽO podělit o zážitky z návštěv u oslavenců s blahopřáním a dárkem, které absolvuji od ledna letošního roku. Seznamuji se s příběhy seniorů, kteří v mládí prožili spoustu bolestí, ztrát rodičů a příbuzných a přesto se na život dívají optimisticky a s minulostí jsou smířeni. Ve svém vysokém věku jsou většinou aktivní a soběstační, mnozí  s pomocí židovské obce, která jim pomáhá držet pevně v rukou veslo loďky jejich žití. Každá návštěva je pro mě povzbuzením a radostí a pevně doufám a věřím, že i oni dle jejich přijetí mě rádi vidí.

Proč jsem se stala dobrovolníkem?
Jsem mladý zdravý člověk s neomezenými možnostmi. Chtěla jsem věnovat část svého volného času těm, kteří takové štěstí momentálně nemají, ale s mou pomocí mu chtějí být blíž.
Co mi tato práce dává?
Radost, životní zkušenost, jiný úhel pohledu na svět.


Kontaktní telefon: 222 310 951
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Banner
Banner