Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Informace sociálního oddělení

Sociální oddělení Židovské obce v Praze
Kanceláře Sociálního oddělení jsou umístěny v budově židovské radnice ve 2. patře kam můžete přijít každý všední den  od 8 do 16 hodin. V době nepřítomnosti, o víkendech a volných dnech je možné zanechat vzkaz se svým telefonním číslem. Sociální pracovnice se vám neprodleně ohlásí

Kontaktní telefon: 222 310 951
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Činnost oddělení  podporují : ŽO v Praze, Nadační fond obětem holocaustu, MPSV, Magistrát hl. města Prahy, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, MČ Prahy 1, 3, 4,  6, 7, 8, 10, Charta 77 - Konto bariery, Česká rada pro oběti nacismu, Českoněmecký fond budoucnosti

Sociální oddělení v Praze poskytuje sociální služby především osobám patřícím k židovské komunitě a jejich blízkým nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, ať z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci nebo  krizové situace

Sociální oddělení má registrovány tyto sociální služby :

 1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 3. Pečovatelská služba v Penzionu Charlese Jordana

Komu jsou naše služby určeny

 • mladým párům
 • rodinám s dětmi
 • osobám v krizové sociální situaci
 • osobám v sociální nebo bytové nouzi
 • osobám se zdravotním postižením
 • pečujícím o rodinné příslušníky nebo  blízké osoby
 • seniorům
 • spolupracujícím odborníkům

                    Programy a projekty Sociálního oddělení

Sociálně aktivizační programy pro seniory
Sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi
Pečovatelská služba v Penzionu Charlese Jordana
Sociální poradenství
Klub Hagibor
Třígenerační komunitní centrum
Pomoc Dusiach
Klub Zdraví
Letní multikulturní pobyty pro děti
Dobrovolnický program
Vzdělávání a supervize

Praxe a stáže

logo-oppa-praha

Sociální oddělení zajišťuje první kontakt s klienty a poskytuje jim sociální služby se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám přeživších holocaustu a jejich rodin.
Na svém pracovišti nabízí stáže a praxe studentům VOŠ a VŠ.
Působí také jako hostitelská organizace pro dobrovolníky ze zahraničí a 
České republiky. Zapojuje se i do programů firemního dobrovolnictví
Nabízí vzdělávání a supervizi zaměřenou na sociální a psychosociální práci.
Praxe a stáže
Stáže pro studenty VOŠ a VŠ sociálního a zdravotního zaměření
- praxe pro absolventy rekvalifikačních kurzů
- stáže pro dlouhodobě nezaměstnané po dohodě s úřadem práce.
Pozice
Zájemci o praxe a stáže mohou působit na následujících pozicích:
- Pečovatel
- Osobní asistent
- Pracovník rozvozu obědů
- Administrativní pracovník
- Aktivizační pracovník
- Sociální pracovník
- Koordinátor dobrovolníků
Forma stáží a praxí
- Krátkodobá
(Minimálně 30 hodin)
- Dlouhodobá
( měsíční , semestrální, roční)
- Průběžná, bloková
Předpoklady
- Vzdělání
- Vyplněný dotazník
- Motivační dopis
- Smlouva se školou nebo ÚP
- Vstupní poplatek
Nabídka
- Podpora mentora
- Individuální plán praxe
- Možnost stravování
- Možnost pokračovat jako dobrovolník
- Vstupní a závěrečný hodnotící rozhovor
- Individuální supervize

Kontaktní informace pro praxe a stáže
MGR. IVANA PRAKSOVÁ
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE PROGRAMU PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
TELEFON: 224 800 819
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Banner
Banner